Altı Nokta Körler Derneği Logo
Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi

Kurumsal Bilgiler


Altınokta Körler Derneği logosuAltı Nokta Körler Derneği görme engellilerin kendine yeterli, üretken ve toplumla kaynaşabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, sosyal, eğitsel, kültürel ve mesleki sorunlarına çözüm yolları üretmek amacıyla 1950 yılında kurulmuş köklü bir dernektir. Kurucu başkanı kendisi de görme engelli olan Doç. Dr. Mithat ENÇ' tir. 1958 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla, "Kamu Yararına" statüsünü kazanmıştır.

Üyelerinin ve yöneticilerinin tamamı görme engelli olan dernek, Türkiye Körler Federasyonu'nun etkin bir üyesi olup, Avrupa Körler Birliği ve Dünya Körler Birliği ile sıcak ilişkiler içindedir.

31 ilde şubesi bulunan, Altı Nokta Körler Derneği 6.500 civarında görme engelli üyeye sahiptir. Bugüne kadar başta eğitim ve istihdam olmak üzere görme engellilere yönelik birçok sosyal ve kültürel projeye imza atmıştır..

Görme engellilerin eğitim olanaklarından eşit düzeyde yararlanmalarının son derece önemli olduğuna inanan Altı Nokta Körler Derneği, 1950’li yıllarda ülkemizde körler okullarının açılması yönündeki çalışmalara önemli katkılarda bulunmuştur. 1960’lı yıllarda Ankara’da başlatmış olduğu korumalı işyeri uygulamaları görme engellilerin istihdamında önemli bir rol oynamıştır.
1970’li yılların başında düzenlemiş olduğu bir bağış kampanyasıyla İstanbul’da bir körler rehabilitasyon merkezi açılmasını sağlamış, bugüne kadar binlerce görme engelli vatandaşın bu merkezde eğitim alması, topluma kazandırılması sağlanmıştır.
80’li yıllarda Ankara’da ikinci bir rehabilitasyon merkezinin açılmasını gerçekleştirmiştir. Halen bu merkezler Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından işletilmektedir.
1996 yılında Ankara’da mülkiyeti derneğimize ait olan bir eğitim ve kültür merkezini kurmuştur. Kurulan bu merkez bünyesinde görme engellilerin her türlü kitap ihtiyacını karşılamak üzere breyl kitap üreten bir matbaa, sesli kitap üreten bir kayıt stüdyosu ve kitapları ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran geniş kapsamlı bir kütüphane bulunmaktadır.
1987 yılından beri dernek tarafından aydınlatıcı haber ve yazıların, rapor ve araştırmaların yer aldığı Altı Noktanın Sesi adlı aylık bir sesli dergi yayınlanmaktadır. Görme engelli çocuklara yönelik Körebe adlı breyl dergi ve 2009 yılından itibaren Kibele Altı Nokta Kadın Bülteni adıyla üç ayda bir yayınlanan bir bülten çıkarılmaktadır.
Diğer taraftan derneğimiz engelli haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanmasında, bu düzenlemelerin parlamento ve siyasi partiler düzeyinde kabul ettirilmesinde görüş ve önerileriyle, eylem ve etkinlikleriyle aktif katkılarda bulunmuş ve bulunmaktadır.

Altı Nokta Körler Derneği; görme engelli vatandaşlarımızın kendine yeterli ve üretken birey olarak toplumla bütünleşmelerini, kendisine, ailesine ve ülkesine yararlı birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla şubesi bulunan tüm illerde halk eğitim merkezleriyle işbirliği halinde mesleki eğitim kursları, günlük yaşam becerileri kazandırma eğitimleri, üniversite sınavlarına hazırlık kursları, seminer, panel, çalıştay gibi yararlı faaliyetler düzenlemekte olup, sağlayabildiği destek ve kaynaklar ölçüsünde bu hizmetlerini sürdürmektedir. Tek amacı engellilerin başı dik, insanca ve onurlu bir yaşam standardına ulaşmalarına, diğer insanlarla eşit hak ve sorumluluklara sahip olmalarına katkıda bulunmaktır.

Haberler


Geçmiş Olsun Türkiye

Detay

Çelenk fotoğtrafı, üzerinde altınokta körler derneği yazıyor

33. Olağan Genel kurul Sonucu

Detay

Mutlu yıllar yazan yeni yıl kutlama fotoğrafı

Mutlu Yıllar

Yeni yılınızı içtenlikle kutlar; sağlıklı, mutlu, başarılı ve sevgi dolu bir yıl yaşamanızı dileriz.

Detay

etkiniz ab propgramı afişi

Engelli Kadınların Hak İhlalleri Raporu

Detay

Çalışma Yaşamında Engelli Kadınlar ve Mobbing Çalıştayı

1950 yılında kurulmuş olan ve 33 ilde şubesi bulunan, Altı Nokta Körler Derneği bugüne kadar başta eğitim ve istihdam olmak üzere görme engellilere yönelik birçok sosyal ve kültürel projeyi hayata geçirmiş bir sivil toplum örgütüdür.

Detay

LC Waikiki’den Dünyada Bir İlk

LC Waikiki, Görme Engelli Bireyler İçin LCW Sense Uygulamasını Hayata Geçirdi

Detay